AnimusLumen.

17 tekstów – auto­rem jest Ani­mus­Lu­men..

Zaklinacz węży (12/24)

I: zapraszam
po to co nap­rawdę ważne

nie lu­bię dzielić ludzi
na a to my
a już na pew­no na dwie kategorie

mi­mo to muszę do­dać że niejeden
uk­ry­wa przed resztą in­ne oblicze
bo mroczne

a nad ofiarą się pastwi
którą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 12:41

Nawet tego nie próbuj

prędzej wyt­re­sujesz wil­czycę do cyrku
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej włożysz spod­nie przez głowę
al­bo znaj­dziesz kij z jed­nym końcem
al­bo trzaśniesz drzwiami obrotowymi
czy też ot­worzysz pa­rasol nie po­wiem gdzie
niż zro­zumiesz kobietę

prędzej zos­ta­niesz wy­nalazcą per­pe­tuum mobile
prędzej ogłupiejesz niż ją zrozumiesz

dla­tego na­wet nie próbuj

tyl­ko po prostu
kochaj 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2017, 21:25

Echo z prawego płuca

nie godzę się na ten świat
do góry nogami

na pustogłowie
raka
i epi­demię znieczulicy

na czar­ne chmury
i pur­pu­rowe łzy

na roz­ma­zane twarze małych żołnierzy
w kałużach

nie godzę się

na wys­trzały i wybuchy
in­ne niż w syl­wes­trową noc

nie godzę się na pa­nią żni­wiarz z kosą
i karabinem

na trum­ny mniej­sze ode mnie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 21:23

Pilne

światu pot­rzeb­ni są artyści

na początek przy­dałby się rzeźbiarz
który ule­pi człowieka na nowo

oraz malarz
który po­malu­je go na wszys­tkie kolory
ras

światu pot­rzeb­ni są artyści

przy­dałby się też
muzyk
który ułoży ser­cu inną melodię

a także poeta
który nau­czy wy­rażać w języ­ku poezji

światu pot­rzeb­ni są artyści 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 17:24

Kobieta grzechu warta

gdy zos­ta­niesz zahipnotyzowany
i przy­ciągnięty jed­nym ruchem palca
będziesz wie­dział że to ona

diab­li­ca w ciele anioła

gdy zaczniesz tra­cić głowę
a no­gi nie przes­taną uginać
będziesz wie­dział że to ona

diab­li­ca w ciele anioła

gdy słowa ug­rzęzną w gardle
a po ple­cach przejdą ciarki
będziesz wie­dział że to ona

diab­li­ca w ciele anioła

gdy wpad­niesz w jej objęcia
i poczu­jesz ucisk pod piersią
będziesz wie­dział że to ona

diab­li­ca w ciele anioła 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 17:21

Ktoś pomiędzy

miłość cier­pli­wa jest
ta prawdziwa
i zaczy­na się od tęsknoty

ale w bajce
o rycerzu
smoku
i uwięzionej księżniczce

bo w życiu realnym
nie ma smoka
tyl­ko klaun
a za­miast wieży cyrk

i nie ma hap­py endu
coś jak w ko­medii romantycznej
bez os­tatnich pięciu minut 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 12:53

Byle daleko stąd

marzę o do­mu ze skrzydłami
w nieza­mie­szka­nej dolinie
oprócz nas

o wielo­fun­kcyj­nym wiatraku
nie tyl­ko do miele­nia mąki na ciastka
czy kawy

ale również do odpędza­nia huraganów

na którym można odlecieć
a później dać się po­nieść chwilom
czy to na dachu we dwoje
czy też z dziećmi na karuzeli

co cza­su nie mierzy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 12:51

Zabójczy uśmiech

za ten uśmiech
gotów jes­tem od­dać wszystko

za twój uśmiech
stanąłbym na głowie
skradł
i nie oddał
za żad­ne skarby

za twój uśmiech
wart przysłowiowe mi­lion dolarów
dałbym się zabić

aż strach pomyśleć
ilu facetów
roz­trzas­kało się o słup 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 08:03

Efekt pożądania

oj kobieto

przy­ciągasz uśmiechem
i całą resztą
i jak tu nie grzeszyć

uwiodłaś mnie na pokuszenie
bo nie mogę przes­tać błądzić
myślami

nieza­leżnie czy się położę
usiądę
czy też wstanę
ciągle pow­ra­casz przed mo­je oczy
ze swoimi wdziękami

i jak tu teraz
uklęknąć do spowiedzi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 08:01

Nie mogę znaleźć czterolistnej koniczynki

proszę nie py­taj mnie o kolor
twoich oczu
bo widzę dwie tęcze

widzę w nich swój świat
na różowo

dwa żółte słoneczniki

i nie py­taj czy coś zażywam
bo po­za za­pachem czer­wo­nej róży
nic

szko­da że trzy­ma ją w ręku
ta co umiera ostatnia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2017, 21:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 sierpnia 2017, 16:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:46AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:27AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:17AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:09AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 16:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)

13 sierpnia 2017, 15:58AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Zaklinacz węży (12/24)